Προεκτάσεις Γερμανικών Προδιαγραφών, με Προστασία Επαφών